Vanliga frågor och svar om att delta i visningsträdgårdarna

1 Kostar det något att delta med en visningsträdgård?
Ingen avgift utgår för att delta med en visningsträdgård, utan deltagare tilldelas en yta gratis. Alla deltagare bekostar sin visningsträdgård själva, inkl uppbyggnad, nedtagning och återställande av marken.

2 Finns det några riktlinjer för visningsträdgårdarna?
Visningsträdgårdarna ska ha en tydlig koppling till temat framtidens odlingar och dess plats i staden. Här finns ett brett utrymme för olika perspektiv och tolkningar.
Det är inte tillåtet att använda en visningsträdgård som ett marknadsföringsfönster för sina produkter. Idé och koncept samt de som skapat en trädgård och deras eventuella sponsorer presenteras på en skylt vid visningsträdgården.

3 Hur lång tid finns det för uppbyggnad? För återställande?
Torsdag 6 och fredag 7 september kommer området att vara tillgängligt för uppbyggnad av visningsträdgårdarna. Måndagen den 10 ska området utrymmas och återställas. Det arbetet kan också påbörjas söndag kväll när utställningen har avslutats.

4 Vad får man göra på marken? Är det tillåtet att gräva?
Det tillåtet att gräva och plantera direkt i marken. Det är tillåtet att sprida ut jord och andra material direkt på marken. När visningsträdgården tas bort, ska marken återställas
– Grävda ytor/rabatter etc ska jämnas till och plattas till så att de får samma hårdhet som omgivande ytor (annars kommer det bildas gropar). Det ska vara jämnt och se fint ut. Nytt gräs måste inte sås.
– Material som spridits ut på marken måste tas bort efter utställningens slut.

5 Kommer området att bevakas nattetid?
Området kommer att bevakas av väktare nattetid torsdag, fredag och lördag. Däremot inte söndag natt.