Idétorget

Under Stockholm Urban Garden Show vill Koloniträdgårdsförbundet sätta fokus på odlingens betydelse i stan utifrån olika vinklar. Under rubriken ”Idétorget” skapar vi ett diskussionsforum med speciellt inbjudna gäster som under ca 40 minuter fördjupar sig i ett ämne med underliggande frågeställningar. Det blir tre diskussioner per dag, där varje diskussion har max tre deltagare. Publiken får möjlighet att ställa frågor under diskussionen, samt mingla med deltagarna en stund efter.

Lördag den 8 september

12:30 –  Planeringen av staden – Hur ser de som arbetar med att planera och utveckla städerna på de gröna och odlade ytorna och deras roll?  Vem bestämmer egentligen vad det blir för typ av gröna ytor och var? Ser man olika på de odlade ytorna i olika städer i Sverige? Varför planeras inte gröna ytor med lika långt perspektiv som bebyggelse och vilka gröna ytor prioriteras generellt framför andra? Vi avrundar med att diskutera vilken nytta stadsplanerare skulle kunna ha av stadsodlare och om det finns något intresse för dialog? Medverkande: Magnus Carlberg, stadsträdgårdsmästare Örebro kommun, Karolina Brick, Riksbyggen.( deltagare kan tillkomma) Moderator: Ulrica Otterling, Koloniträdgårdsförbundet.

13:30 – En biologisk hållbar stad – Med ” En biologisk hållbar stad” vill vi belysa vikten av en biologisk mångfald i staden och den betydelse stadsodling i olika former har i denna fråga. Hur tänker politikerna kring detta utifrån att Stockholm förtätas alltmer? Vilka typer av gröna ytor behövs för att främja den biologiska mångfalden? Kommer det att finnas tillräckligt med rätt sorts gröna ytor för att säkra bl a binas överlevnad? Finns det planer på att odla i ekosystemets tjänst? Hur ska vi arbeta för de globala målen? Medverkande: Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholm, Björn Embren, trädspecialist Trafikkontoret, Ulf Nilsson, Fritidsodlingens Riksorganisation. Moderator: Mattias Gustafsson, Naturskyddsföreningen.

14:30 –  Koloniträdgårdarnas framtid – Hur ser staden på koloniområdenas framtid? Vilken roll spelar de i stadsmiljön? I en tid där allt fler vill odla, anläggs få eller inga nya koloniområden, vad beror det på?  Åkersberga har genom sitt projekt ”Näsängen” visat att det går att planera in koloniområden före bebyggelsen, hur fungerade det? Behöver idén kring kolonilotter utvecklas? Är de befintliga koloniområdena en lyx för ett fåtal? Medverkande: Elisabeth Rosenquist, stadsträdgårdsmästare i Stockholm, Erika Vörman, arkitekt Näsängen/Åkersberga, Mikael Ljung, FSSK. Moderator: Ulrica Otterling

Söndag den 9 september

12:30 – De gröna takens roll i staden – Under denna rubrik vill vi belysa den alltmer tydliga utvecklingen med gröna tak. Vad är syftet med de gröna taken och vilken typ av gröna tak planeras det mest för, Sedumtak eller tak att kunna odla på? Finns det en konkurrenssituation mellan gröna ytor på mark och tak? Hur förvaltar man gröna tak och hur gör man dem tillgängliga för allmänheten? Medverkande: Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt/VD Urbio, Jonathan Malmber, projekt- utvecklingschef Scandinavian Green Roof, (deltagare kan tillkomma). Moderator: Bella Linde, journalist och författare.

13:30 – Matförsörjning vid kris – Ulrika Furås Flodin inleder med att berätta om hur stadsodlingen gynnades för 100 år sedan och dess historiska betydelse för matförsörjningen. Därefter diskuterar vi vilken roll stadsodlingen kan spela för livsmedelsförsörjningen vid en kris och vid olika typer av kriser. Ska vi odla i sol eller mörker?  Är det viktigt att befolkningen har kunskap om odling och bör odling bli en del av läroplanen i  framtiden? Medverkande: Therese Frisell, Livsmedelsverket, Niklas Wennberg, hydro-/stadsodlare Göteborg. Moderator: Ulrika Furås Flodin, journalist.

14:30 – Det sociala värdet av odling – Hur mäter man värdet av odling? På vilka sätt är odling värdefullt utöver bidragen till miljön och matförsörjningen? Hur kan odling påverka oss ur ett hälsoperspektiv? Kan odling minska stress och annan psykisk ohälsa? Vad finns det för sociala aspekter? Kan odling påverka så att människor känner sig mindre ensamma och integreras snabbare i samhället? Medverkande: Agnes Fischer, Demokratiodlarna/Boodla, Eva Solhäll, specialistsjuksköterska inom psykiatri, Hälsans Natur, Lotta Näslund, styrelseledamot, Trädgård på spåret. Moderatorer: Olof Söderén och Anna Rökaeus.

 

 

 

Samarbetspartners:

  

Sponsorer:

         

 

SparaSpara

SparaSpara