Anmälan till höstmarknad

Stockholm Urban Garden Show äger rum 8-9 sept 2018

Stockholm Urban Garden Show arrangeras av Koloniträdgårdsförbundet.

Öppettider för höstmarknaden

Lö 8 sept           10-18
Sö 9 sept          10-16

Sista anmälningsdag för höstmarknaden är den 17 augusti privatpersoner (och mindre ideella föreningar) som vill boka bord på marknaden under bar himmel.

Höstmarknaden kommer att bestå av två delar, en för företag/föreningar/organisationer och en för privatpersoner. Företag/föreningar/organisationer kan välja mellan två olika tältplatser, tält 3 x 3 m eller del i tält 5 x 5 m, som delas med tre andra utställare. Företag som deltar med fokus på försäljning måste ha någon form av kunskapsförmedlande inslag kopplat till odling (t ex demo, miniföreläsning/presentation, workshop).

Koloni- och andra fritidsodlarföreningar är mycket välkomna deltagare på Stockholm Urban Garden Show. Föreningar delar med sig av sin odlingskunskap, värvar medlemmar och kan ha viss försäljning eller andra aktiviteter.

Privatpersoner kan boka bord, under bar himmel, för att sälja sitt överskott av årets skörd eller växter. Som privatperson kan man välja att delta enbart en av dagarna. Projektgruppen för Stockholm Urban Garden Show kommer att eftersträva en jämn fördelning av privata försäljare mellan de två dagarna. Kostnaden för deltagande är självkostnadspris, 100 kronor per dag för bord.

Koloniföreningar  eller andra små ideella föreningar som vill sälja sitt överskott av grönsaker, växter eller informera om sin verksamhet kan anmäla sig via samma länk som privatpersoner. Skriv att ni är en förening som säljer gemensamt. Kostnaden för deltagande är självkostnadspris, 100 kronor per dag för bord.

Priser för plats på höstmarknaden

Vi har två oika tältstorlekar; 5 x 5 m, där du delar tält med 3 andra, och 3 x 3 m där du har tältet för dig själv.

Del i tält 5 x 5 m (4 platser per tält, en sida var)
Tältyta per plats: 6,25 kvm
Yta utanför tält per plats: ca 10 kvm
Ett bord 183 x 76 ingår
Pris: 2300 kr ex moms samt anmälningsavgift 400 kr

Tält 3 x 3 m
Tältyta: 9 kvm
Yta utanför tält: ca 6 kvm
Ett bord 183 x 76 cm ingår
Pris: 3300 kr ex moms samt en anmälningsavgift på 400 kr

Plats under bar himmel
(för privatpersoner som vill sälja grönsaker, växter, honung och dylikt på marknaden under bar himmel)
Bord: 183 x 76 cm
Pris: 100 kr per dag

Tillval
Extra bord 100 kr per styck
Kostnader för tillgång till el tillkommer

Tilldelning av tält, del i tält och placering på området görs utifrån:

  • Den övergripande planeringen av området
  • Efter önskemål så långt det är möjligt
  • Om utställare är ett företag eller en förening/organisation
  • Antalet 5 x 5-tält kommer att vara begränsat.

Placering avgörs av ansvarig inom projektgruppen för Stockholm Urban Garden Show.

Gestaltning
Stockholm Urban Garden Show är en trädgårdsfest som ska vara en fröjd för alla sinnen. Därför uppmanar vi alla våra utställare/försäljare att utforma sina marknadsplatser på ett tilltalande sätt.

För mer information, kontakta kansli@koloni.org eller 08-556 830 80.

Anmälan företag/föreningar/organisationer

Anmälan privatpersoner
Koloniföreningar och små ideella föreningar som vill boka bord på marknaden under bar himmel gör det via ”Anmälan privatpersoner”. Ange ert föreningsnamn under Kommentarer.

Efter att vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse på att du har en plats samt ett avtal som vi ber dig skriva under och skicka i retur. Du kommer också få en faktura på anmälningsavgiften samt, om ni bokat en tältplats, en separat faktura avseende tältkostnaden. Om betalning inte kommer in i tid, innebär det att ni riskerar att förlora platsen.

Notera att de uppgifter och val du anger i anmälan är bindande och att ändringar endast kan göras efter kontakt med Koloniträdgårdsförbundets kansli.