Scenprogrammet

Vi sitter och jobbar med scenprogrammet – det är vårt första möte och vi pratar om de olika teman som ska finnas med – matförsörjning – odlingstips – stadsplanering – framtidens stad… musik, så klart och kockar på scen. Provsmakning! Vi vill skapa debatt om hur vi inte bara skapar utan även förvaltar en grön hållbar mångfacetterad. En stad för möten, öppen för alla.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

åtta + femton =