Om SUGS

Hur ska framtidens stadsodling se ut?

Med Stockholm Urban Garden Show skapar Koloniträdgårds­förbundet ett tillfälle för diskussion och debatt om framtidens stadsodling inom ramen för en trädgårdsfest. Vi vill lyfta fram all kreativitet och allt positivt som stadsodling i olika former ger staden. I städer ska det inte bara finnas plats att bo, det måste finnas plats att leva också.

Stockholm Urban Garden Show kommer att äga rum den 8-9 september 2018 i Drakenbergsparken (Tanto) på söder i Stockholm. Programmet kommer att innehålla föredrag och presentationer från scenen och olika aktiviteter runtom på utställningsområdet och i kringliggande koloniområden/stadsodlingar. Det kommer att finnas något för alla åldrar.

Fri Entré!

Stockholm Urban Garden Show arrangeras av Koloniträdgårdsförbundet i samarbete med Studiefrämjandet och Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stockholm Urban Garden Show och de Globala målen, Agenda 2030

FN:s har enats om 17 Globala mål för hållbar utveckling. Koloniträdgårdsförbundet vill genom Stockholm Urban Garden show främja flera av dessa globala mål genom att lyfta värdet av odlingar i staden.

Mål 11, Hållbara städer och samhällen – genom att värna om levande städer, både socialt och biologiskt, bevara odlingsbar jord i staden och ökad matsäkerhet genom odlingskunskap och närodlad mat.

 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald – odlingar i staden främjar den biologiska mångfalden bland både växter, insekter och djur.

 

Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion – Odling ger medvetna konsumenter som föredrar ekologiskt och hållbart odlad mat. Som producenter värdesätter de maten vilket bidrar till minskat matsvinn och även

 

mål 13, Bekämpa klimatförändringen – Ekologisk odling bidrar till att minska användningen av gifter globalt samt användningen av mineralgödsel, vilket i sin tur minskar de fossila utsläppen och utsläpp av tungmetallen kadmium.

 

Indirekt främjas alla övriga mål eftersom de hänger ihop.

Genom att sponsra Stockholm Urban Garden Show, bidrar ni till arbetet med de Globala målen.

Folkbildning och odling är kraftfulla redskap i detta arbete och här samarbetar Koloniträdgårdsförbundet med Studiefrämjandet. Genom kunskap om kretslopp, ekologisk och hållbar odling, miljö, natur och samhälle kan vi fatta kloka beslut i vår vardag. Att odla hållbart skapar engagemang och gemenskap och tillsammans räddar vi världen.

Vad du kan göra på gräsrotsnivå kan du hitta i Studiefrämjandets Handbok för gräsrotsengagemang för de Globala målen.

 

Samarbetspartners:

  

Sponsorer:

         

 

SparaSpara

SparaSpara