Om oss

Visningsträdgårdar – anmälan öppen

På utställningsområdet kommer det att finnas visningsträdgårdar på 4 till 40 kvm på temat ”Framtidens stadsodling”. Här kommer en rad olika uttryck, frågeställningar och visioner på temat att visas upp från en bred blandning av aktörer/kreatörer. Alla som vill synas i debatten om morgondagens odlingar i staden kan delta; allt från enskilda odlare, kreatörer och designers till företag, föreningar, skolor och organisationer.

I anslutning till utställningsområdet finns flera koloniområden och stadsodlingar där besökare är välkomna att promenera omkring och låta sig inspireras av odlingar och aktiviteter under utställningsdagarna.

Höstmarknad – anmälan öppen

Grönsaker, bär och frukter, honung, marmelader och inlagda gulbetor kan vara några av de produkter som finns att köpa på Höstmarknaden. Även växter och andra trädgårdsprodukter kommer att finnas till försäljning tillsammans med råd och information från olika utställare.

Ideella föreningar, till exempel inom olika former av fritidsodling, och andra organisationer med intressen inom odling/stadsodling kommer också att finnas på plats med olika former av aktiviteter.

Mat och fika kommer givetvis också att finnas till försäljning.
Anmälan till höstmarknad och försäljning Mat & fika:
kansliet@koloni.org
08-556 930 80

Program

Programmet kommer att innehålla föredrag och presentationer från scenen och olika aktiviteter runtom på utställningsområdet och i kringliggande koloniområden/stadsodlingar. Det kommer att finnas något för alla åldrar.

Stockholm Urban Garden Show arrangeras av Koloniträdgårdsförbundet i samarbete med Studiefrämjandet och Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stockholm Urban Garden Show och de Globala målen, Agenda 2030

FN:s har enats om 17 Globala mål för hållbar utveckling. Koloniträdgårdsförbundet vill genom Stockholm Urban Garden show främja flera av dessa globala mål genom att lyfta värdet av odlingar i staden.

Mål 11, Hållbara städer och samhällen – genom att värna om levande städer, både socialt och biologiskt, bevara odlingsbar jord i staden och ökad matsäkerhet genom odlingskunskap och närodlad mat.

 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald – odlingar i staden främjar den biologiska mångfalden bland både växter, insekter och djur.

 

Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion – Odling ger medvetna konsumenter som föredrar ekologiskt och hållbart odlad mat. Som producenter värdesätter de maten vilket bidrar till minskat matsvinn och även

 

mål 13, Bekämpa klimatförändringen – Ekologisk odling bidrar till att minska användningen av gifter globalt samt användningen av mineralgödsel, vilket i sin tur minskar de fossila utsläppen och utsläpp av tungmetallen kadmium.

 

Indirekt främjas alla övriga mål eftersom de hänger ihop.

Genom att sponsra Stockholm Urban Garden Show, bidrar ni till arbetet med de Globala målen.

Folkbildning och odling är kraftfulla redskap i detta arbete och här samarbetar Koloniträdgårdsförbundet med Studiefrämjandet. Genom kunskap om kretslopp, ekologisk och hållbar odling, miljö, natur och samhälle kan vi fatta kloka beslut i vår vardag. Att odla hållbart skapar engagemang och gemenskap och tillsammans räddar vi världen.

Vad du kan göra på gräsrotsnivå kan du hitta i Studiefrämjandets Handbok för gräsrotsengagemang för de Globala målen.

Huvudsponsorer