Startsida

Med Stockholm Urban Garden Show skapar Koloniträdgårds­förbundet ett tillfälle för diskussion och debatt om framtidens stadsodling inom ramen för en trädgårdsfest. Vi vill lyfta fram all kreativitet och allt positivt som stadsodling i olika former ger staden. I städer ska det inte bara finnas plats att bo, det måste finnas plats att leva också.

Stockholm Urban Garden Show kommer att äga rum den 8-9 september 2018 i Drakenbergsparken (Tanto) på söder i Stockholm.

 

Om oss

Visningsträdgårdar – anmälan öppen

På utställningsområdet kommer det att finnas visningsträdgårdar på 4 till 40 kvm på temat ”Framtidens stadsodling”. Här kommer en rad olika uttryck, frågeställningar och visioner på temat att visas upp från en bred blandning av aktörer/kreatörer. Alla som vill synas i debatten om morgondagens odlingar i staden kan delta; allt från enskilda odlare, kreatörer och designers till företag, föreningar, skolor och organisationer.

I anslutning till utställningsområdet finns flera koloniområden och stadsodlingar där besökare är välkomna att promenera omkring och låta sig inspireras av odlingar och aktiviteter under utställningsdagarna.

Höstmarknad – anmälan öppen

Grönsaker, bär och frukter, honung, marmelader och inlagda gulbetor kan vara några av de produkter som finns att köpa på Höstmarknaden. Även växter och andra trädgårdsprodukter kommer att finnas till försäljning tillsammans med råd och information från olika utställare.

Ideella föreningar, till exempel inom olika former av fritidsodling, och andra organisationer med intressen inom odling/stadsodling kommer också att finnas på plats med olika former av aktiviteter.

Mat och fika kommer givetvis också att finnas till försäljning.
Anmälan till höstmarknad och försäljning Mat & fika:
kansliet@koloni.org
08-556 930 80

Program

Programmet kommer att innehålla föredrag och presentationer från scenen och olika aktiviteter runtom på utställningsområdet och i kringliggande koloniområden/stadsodlingar. Det kommer att finnas något för alla åldrar.

Stockholm Urban Garden Show arrangeras av Koloniträdgårdsförbundet i samarbete med Studiefrämjandet och Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stockholm Urban Garden Show och de Globala målen, Agenda 2030

FN:s har enats om 17 Globala mål för hållbar utveckling. Koloniträdgårdsförbundet vill genom Stockholm Urban Garden show främja flera av dessa globala mål genom att lyfta värdet av odlingar i staden.

Mål 11, Hållbara städer och samhällen – genom att värna om levande städer, både socialt och biologiskt, bevara odlingsbar jord i staden och ökad matsäkerhet genom odlingskunskap och närodlad mat.

 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald – odlingar i staden främjar den biologiska mångfalden bland både växter, insekter och djur.

 

Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion – Odling ger medvetna konsumenter som föredrar ekologiskt och hållbart odlad mat. Som producenter värdesätter de maten vilket bidrar till minskat matsvinn och även

 

mål 13, Bekämpa klimatförändringen – Ekologisk odling bidrar till att minska användningen av gifter globalt samt användningen av mineralgödsel, vilket i sin tur minskar de fossila utsläppen och utsläpp av tungmetallen kadmium.

 

Indirekt främjas alla övriga mål eftersom de hänger ihop.

Genom att sponsra Stockholm Urban Garden Show, bidrar ni till arbetet med de Globala målen.

Folkbildning och odling är kraftfulla redskap i detta arbete och här samarbetar Koloniträdgårdsförbundet med Studiefrämjandet. Genom kunskap om kretslopp, ekologisk och hållbar odling, miljö, natur och samhälle kan vi fatta kloka beslut i vår vardag. Att odla hållbart skapar engagemang och gemenskap och tillsammans räddar vi världen.

Vad du kan göra på gräsrotsnivå kan du hitta i Studiefrämjandets Handbok för gräsrotsengagemang för de Globala målen.

Huvudsponsorer

Visningsträdgårdar

Hur ska framtidens stadsodling se ut?

Med Stockholm Urban Garden Show skapar Koloniträdgårds­förbundet ett tillfälle för diskussion och debatt om framtidens stadsodling inom ramen för en trädgårdsfest. Vi vill lyfta fram all kreativitet och allt positivt som stadsodling i olika former ger staden. I städer ska det inte bara finnas plats att bo, det måste finnas plats att leva också.

Stockholm Urban Garden Show kommer att äga rum den 8-9 september 2018 i Drakenbergsparken (Tanto) på söder i Stockholm.

Anmälan hittar du längre ner i texten

Visningsträdgårdar om framtidens stadsodling

Har du något att säga om framtidens stadsodling? En fråga, ett påstående eller kanske en vision? Ta då chansen att ge uttryck för detta genom en visningsträdgård på Stockholm Urban Garden Show.

Med Stockholm Urban Garden Show vill vi på Koloniträdgårdsförbundet skapa debatt kring stadsodlingens plats och uttryck i morgondagens städer. Det kommer att finnas visningsträdgårdar i storleken 4 till 40 kvadrat och alla som vill synas i debatten om morgondagens odlingar är välkomna att delta; allt från enskilda odlare, kreatörer och designers till företag, föreningar, skolor och organisationer.

Torsdag 6 och fredag 7 september kommer området att vara tillgängligt för uppbyggnad av visningsträdgårdarna.

Sista anmälningsdag är 15 juni 2018

Anmäl dig här

När vi mottagit er anmälan kommer vi att återkomma och be om en närmare beskrivning av er visningsträdgård och ert budskap, inklusive skiss. I anmälan kan endast en kort beskrivning göras.

Vanliga frågor och svar om visningsträdgårdarna

För mer information:
kansli@koloni.org
08-556 930 80

 

Vår blogg

Vi filar på programmet

Just nu jobbar vi för fullt med programmet – det finns ju så mycket att säga och så många intressanta personer att det börjar bli trångt i programmet. Bland föredragshållarna finns bland annat Lena Israelsson och Bosse Rappne.

Nordiska Trädgårdar

Just nu arbetar vi på Koloniträdgårdsförbundet med vår monter på Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan 22-25 mars.  Temat i år är tidningen Koloniträdgårdens 100-årsjubileum. I montern kommer du att följa stadsodlingen under 100 år, från Första världskriget, då nummer ett av Koloniträdgården kom ut fram till i dag. I montern kommer vi såklart också att berätta …

Scenprogrammet

Vi sitter och jobbar med scenprogrammet – det är vårt första möte och vi pratar om de olika teman som ska finnas med – matförsörjning – odlingstips – stadsplanering – framtidens stad… musik, så klart och kockar på scen. Provsmakning! Vi vill skapa debatt om hur vi inte bara skapar utan även förvaltar en grön …

Kontakta oss

Vill du veta mer om Stockholm Urban Garden Show så är du välkommen att mejla oss på: kansli@koloni.org
eller ringa: 08-556 930 80
Besöks- och postadress: Brännkyrkagatan 91 ög, 118 23 Stockholm

Koloniträdgårdsförbundet är en partipolitiskt obunden sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar, odlingslottsområden etc. Förbundets motto är Koloniträdgården – en trädgård för alla.

Koloniträdgårdsförbundet ingår i Fritidsodlarna, FritidsOdlingens Riksorganisation. De organiserar rådgivning till fritidsodlare i hela landet och har samarbete med trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar, som 2018 äger rum 22-25 mars.