Stockholm Urban Garden Show

Med Stockholm Urban Garden Show skapar Koloniträdgårds­förbundet ett tillfälle för diskussion och debatt om framtidens odling i staden, inom ramen för en trädgårdsfest. Vi vill lyfta fram all kreativitet och allt positivt som odling i olika former ger staden. I städer ska det inte bara finnas plats att bo, det måste finnas plats att leva också.

Stockholm Urban Garden Show kommer att äga rum den 8-9 september 2018 i Drakenbergsparken (Tanto) på Södermalm i Stockholm.